Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (IV.18..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 18 - 2019. 04. 20

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (IV.18..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) számú rendelet módosításáról

2019.04.18.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2/2019. (II.13.) sz. rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését

a) tárgyévi költségvetési bevételét 411.142 e Ft-ban,1

aa) működési költségvetési bevételét 403 522 e Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 7 620 e Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 411.142 e Ft-ban,

Ezen belül:
56 031 e Ft személyi jellegű kiadásban
9 972 e Ft munkaadót terhelő járulékban
128 530 e Ft dologi jellegű kiadásban
5 850 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban
85 347 e Ft egyéb működési célú kiadásokban
117 932 e Ft beruházásokban
5 296 e Ft felújításokban
2 184 e Ft finanszírozási kiadásokban
állapítja meg az 1.-4. számú mellékletekben foglaltak szerint.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

1. melléklet

mellékletek