Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 24 - 2021. 03. 25

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.03.24.

Bükkösd Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Bükkösd Község Önkormányzatára és annak képviselő-testületére terjed ki.

2. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet (Alaprendelet) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Bükkösd Községi Önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját
319.383.684 Ft bevétellel
243.795.873 Ft előző évi pénzmaradvánnyal
321.869.981 Ft kiadással
262.341.529 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.”

3. § Az Alaprendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Bükkösd Községi Önkormányzat 2019. évi maradványát 262.341.529 Ft értékben, az 5. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.”

4. § Az Alaprendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

Maradványkimutatás