Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.7.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30 - 2015. 05. 02

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.7.) számú rendelet módosításáról

2015.04.30.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 3/2014 (II.7.) sz. rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését

a) tárgyévi költségvetési bevételét 269 593 e Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 199 792 e Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 69 801 e Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 269 593 e Ft-ban,

Ezen belül:
66 646 e Ft személyi jellegű kiadásban
12 419 e Ft munkaadót terhelő járulékban
70 782 e Ft dologi jellegű kiadásban
16 661 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban
25 522 e Ft egyéb működési célú kiadásokban
61 407 e Ft beruházásokban
7 394 e Ft felújításokban
1 000 e Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokban
7 762 e Ft finanszírozási kiadásokban
állapítja meg az 1.-4. számú mellékletekben foglaltak szerint.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.