Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(XII.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 07 - 2020. 12. 08

Pénzesgyőr Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)            Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) Önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1)            A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

               91.312.672 Ft

Költségvetési bevétellel

               91.312.672 Ft

Költségvetési kiadással

E Ft


Költségvetési egyenleggel

- ebből  működési (többlet)

            felhalmozási (hiány)

állapítja meg.


2. § A rendelet 1-13 számú mellékletei helyébe ezen rendelet ugyaezen számú mellékletei lépnek.

3.§  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mellékletek