Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III.24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 25 - 2021. 03. 25

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Réde Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi adókról 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Hatályát veszti a helyi adókról szóló 9/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése.


2. §  A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy a hatályát vesztő rendelkezés 2021. január 1-től nem alkalmazandó.