Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019( X.30.) számú rendelete

a Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 31 - 2019. 10. 31

Kékesd Község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet( a továbbiakban: Rendelet ) 10.§-a az alábbiak szerint módosul:


„A Képviselő-testület a képviselő-testületi ülésén, szükség esetén, tagjai sorából egy jegyzőkönyv-hitelesítőt választhat.”2. §


A Rendelet 4. és 6. számú melléklete törlésre kerül.


2.   §A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszíti