Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. ( XI.15.) számú rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2017.(VI.30.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 15 - 2017. 11. 16

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:  1. §


  1. Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2017.(VI.30.) rendelet (továbbiakban: Ör.)  2. § 5. pontja az alábbiak szerint módosul:


„5. többletszolgáltatás: hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli  házasságkötés,  továbbá az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatás.”


  1. Az Ör. 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„(1) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt a díszteremben, a házasságkötő teremben lehet tartani.”


Záró rendelkezések2. §


Ez a rendelet 2017. november 15.-én lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.

Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző

Záradék:

A rendelet Kékesd községben 2017. november 15. napján kihirdetésre került.Dr. Tóth Sándor Jegyző