Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. ( V.15.) számú rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 16 - 2016. 05. 29

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kékesd Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.( III. 10.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:


1. §


 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 22.571 E Ft Költségvetési bevétellel 21.259 E Ft Költségvetési kiadással 5.657 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.


 1. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


 1. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és a 2.2 melléklet szerint fogadja el.


 1. A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6.1, 6.2, 6.3, 6,4 mellékletek szerint fogadja el.


2. §


 1. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 2.  Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 5. melléklet szerint fogadja el.


 1. Az önkormányzat polgármesteri hivatala az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését Erzsébet Község Önkormányzatának a 2014.évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelete tartalmazza.


 1. Az Önkormányzat intézményfenntartó társulásának fenntartásában működő Erzsébeti Gyermekszív Óvodafenntartó Társulás és az Erzsébeti Gyermekszív Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését Erzsébet Község Önkormányzatának a 2014.évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelete tartalmazza.3. §


 1. A képviselő-testület kiemeli, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani kell illetve annak alakulását figyelemmel kell kísérni.


 1. A költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kell.


4. §


A költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni kell.


5. §


 1. Jelen rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


 1. Hatályát veszti Kékesd Község Képviselő-testületének 3/2014. ( V. 26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadásáról.K.m.f.
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester


Jegyző
Kihirdetve Kékesd Községben 2015. május 15. napján, 8.10 órakor.
dr. Tóth Sándor

JegyzőMellékletek