Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. ( V.30.) számú rendelete

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kékesd Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. ( III. 11.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:


1. §


 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 40.427 E Ft költségvetési bevétellel, 24.478 E Ft költségvetési kiadással, 15.949 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.


 1. Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


 1. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


 1. A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 6.1., 6.2., 6.3. mellékletek szerint fogadja el.


2. §


 1. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az 5. melléklet szerint fogadja el.


 1. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését Erzsébet Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelete tartalmazza.


 1. Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1., 7.1.1., 7.1.2. és a 7.1.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.3. §


 1. A képviselő-testület kiemeli, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani kell, illetve annak alakulását figyelemmel kell kísérni.


 1. A költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kell.


4. §


A költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni kell.


5. §


 1. Jelen rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


 1. Hatályát veszti Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról.


Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester


JegyzőZáradék:


Kihirdetve Kékesd Községben 2017. május 30. napján.


Dr. Tóth Sándor

Jegyző

Mellékletek