Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. ( V.15.) számú rendelete

a helyi népszavazásról

Hatályos: 2015. 05. 30 - 2017. 11. 15

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 34.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Helyi népszavazást a kezdeményezés évének január 1-jei állapota szerint a választópolgárok 15%-a kezdeményezhet.


2.§

A helyi népszavazás részletes szabályait a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény III. és VI. fejezete tartalmazza.


3.§

Ez a rendelet 2015. május 30. napján lép hatályba.


4.§

Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 6/2004.(VI.2.) számú önkormányzati rendelet.

Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző


Záradékok:


  1. A rendelettervezet 2015. március 1. napján kifüggesztésre került.

Kelt, Kékesd, 2015. április 13.


A Jegyző nevében eljáró:Földvári Edit Jegyzői referens


  1. A rendelet 2015. május 15. napján kihirdetésre került.

Kelt, Kékesd 2015. május 15.Dr. Tóth Sándor Jegyző