Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. ( V.15.) számú rendelete

a helyi népszavazásról

Hatályos: 2017. 11. 16

Módosításokkal egységes szerkezetben[1]


Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 34.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§[2]

Helyi népszavazást a választópolgárok 15%-a kezdeményezhet.


2.§

A helyi népszavazás részletes szabályait a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény III. és VI. fejezete tartalmazza.


3.§

Ez a rendelet 2017. november 16. napján lép hatályba.


4.§

Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 6/2004.(VI.2.) számú önkormányzati rendelet.

Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző


Záradékok:

A rendelet egységes szerkezetben 2017. november 15. napján kihirdetésre került.

Kékesd, 2017. november 15.Dr. Tóth Sándor Jegyző


[1]

Hatályos 2017. november 16-tól.

[2]

Módosította a 14/2017.(XI. 15.) Ör.