Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. ( V.30.) számú rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 31 - 2017. 05. 29

KÉKESD Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, KÉKESD Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. ( III. 10.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:


1. §


 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 35.148 E Ft Költségvetési bevétellel 35.148 Ft Költségvetési kiadással 6.787 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.


 1. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


 1. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


 1. A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 6.1., 6.2., 6.3. mellékletek szerint fogadja el.


2. §


 1. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az 5. melléklet szerint fogadja el.


 1. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését Erzsébet Község Önkormányzatának a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelete tartalmazza.


 1. Az Önkormányzat intézményfenntartó társulásában működő Erzsébeti Gyermekszív Óvodafenntartó Társulás és az Erzsébeti Gyermekszív Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését Erzsébet Község Önkormányzatának a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelete tartalmazza.3. §


 1. A képviselő-testület kiemeli, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani kell illetve annak alakulását figyelemmel kell kísérni.


 1. A költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kell.


4. §


A költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni kell.


5. §


 1. Jelen rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


 1. Hatályát veszti Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról.


Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester


JegyzőZáradék:


Kihirdetve Kékesd Községben 2016. május 30. napján.
dr. Tóth Sándor

Jegyző
Mellékletek