Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. ( II.27.) számú rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2014. ( IV. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2015. 03. 01

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő – testület szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 2/2014.( IV. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1. §


  1. A R 2. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul.
  2. A R 3. számú melléklete az 2. számú melléklet szerint módosul.


2.§


Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és 2015. március 2. napján hatályát veszti.
K.m.f.
Varga Tamás

dr. Tóth Sándor

Polgármester


Jegyző
Kihirdetve Kékesd Községben 2015. február 27. napján, 10.30 órakor.
dr. Tóth Sándor

JegyzőMellékletek