Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. ( XI.15.) számú rendelete

a helyi népszavazásról szóló 10/2015.( V. 15.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 16 - 2017. 12. 15

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 34.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szólószóló 10/2015.( V. 15.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.)  1. §-a az alábbiak szerint módosul:„1. § Helyi népszavazást a választópolgárok 15%-a kezdeményezhet.”


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 30. napon hatályát veszíti.
Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző


Záradék:

Ezen rendelet kihirdetésre került Kékesd Községben, 2017. november 15. napján.

Kékesd, 2017. november 15.


Dr. Tóth Sándor jegyző