Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. ( VII.11.) számú rendelete

helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 12/2004.( IX. 24.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 07. 11 - 2017. 07. 12

Kékesd Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Hatályát veszti helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 12/2004.( IX. 24.) számú rendelet.


2. §


Ez a rendelet 2017. július 11. napján lép hatályba, és kihirdetését követő második napon hatályát veszti.Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző


A rendelet az SZMSZ-ben meghatározott módon, 2017. július 11. napján 8.00 órakor lett kihirdetve.


Dr. Tóth Sándor

Jegyző