Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. ( III.18.) számú rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 18/2015.(VI. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 19 - 2016. 03. 19

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 18/2015.( VI. 1.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-ának (1) bekezdését módosítja az alábbiak szerint:


(1) A Kékesdi Kultúrház (a továbbiakban: Kultúrház) fenntartása, mely az

önkormányzat többfunkciós szolgáltató központja, és az önkormányzati kulturális feladatellátás alapintézménye.2. §


A Rendelet  6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


  1. Az Önkormányzat közművelődési közösségi színterei a Kultúrház, mely intézmény a felnőttképzésre kijelölt helyszíne, valamint kiállításoknak biztosít helyszínt, az Ifjúsági Klub (7661 Kékesd, Fő u. 135/1 hrsz. - volt Tejcsarnok épülete),   Nyugdíjas  klub, Könyvtár,  ( 7661 Kékesd, Fő u. 135/2 hrsz. – volt Tejcsarnok épülete) mely intézmények  a fiatalok  kulturált szórakozásának,  a konditerem helyisége az egészséges aktív életmód elősegítésének,  előadásoknak, kiállításoknak, rendezvényeknek, turisztikai tevékenységeknek biztosítanak helyszínt.3. §


A Rendelet  8. § (1) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul:


  1. A Kultúrház, a Könyvtár, az Ifjúsági klub, a Nyugdíjas klub és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal közművelődési tevékenységéhez az Önkormányzat lehetőségeinek függvényében a mindenkori éves költségvetésében támogatást biztosíthat.


4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Varga Tamás

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

JegyzőZáradék:

A rendelet 2016. március 18. napján kihirdetésre került.Dr. Tóth Sándor

jegyző