Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. ( II.27.) számú rendelete

a helyi környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól szóló 10/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2015. 03. 01

Kátoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8. § (2) bekezdése alapján a község természeti örökségeinek, környezeti értékeinek, az élővilág, az itt élő emberek egészségének megőrzése, védelme, és minőségének javítása, valamint az együttélés alapvető szabályainak érdekében meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő – testület a helyi környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól szóló 8/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1. §


  1. A R 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.


„(2) Tűzgyújtás és égetés – avar és kerti hulladék megsemmisítése céljából - közterületen és ingatlanon belül Kékesd Község Önkormányzat 4/2013. (IX.20.) számú önkormányzati rendeletének 2. §-ban meghatározott időben és módon engedélyezett.”


2.§


A R 5. § -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) Aki a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 4/2013. ( IX.20.) számú önkormányzati rendelet rendelkezéseit megszegi, bírsággal sújtható. A bírság kiszabására a jegyző jogosult.”.


3.§


Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és 2015. március 2.-án hatályát veszti.K.m.f.Varga Tamás

dr. Tóth Sándor

Polgármester


JegyzőKihirdetve Kékesd Községben 2015. február 27. napján.dr. Tóth Sándor

Jegyző