Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. ( I.27.) számú rendelete

a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 4/2013.(IX.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 28 - 2021. 01. 28

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében eljáró Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.§-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

(1) A R. 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed Kékesd község közigazgatási határán belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási határán belül tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.”


(2) A R. 5. § az alábbiak szerint módosul:

„(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályát veszti a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztésével.”


2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.