Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. ( III.17.) számú rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2015. ( V. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 18 - 2017. 03. 18
Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2015.(V. 15.) rendeletét ( a továbbiakban : Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.      §

A Rendelet címe a következőképpen módosul:
Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. ( V. 15.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

2.      §

A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:
E rendelet alkalmazásában:
1.      anyakönyvi esemény: a házasságkötés.
2. hivatali helyiség: Kékesd, Fő u. 1. szám alatti házasságkötő terem (díszterem) és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított iroda (kis házasságkötő terem).
3. hivatali munkaidő: az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.
4. alapszolgáltatás:
– anyakönyvi esemény létesítése céljára alkalmas hivatali helyiség és
– az anyakönyvvezető jogszabály szerinti hivatalos közreműködése.
5. többletszolgáltatás: hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, továbbá az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatás.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba  és az azt követő napon hatályát veszti.


Varga Tamás
Dr. Tóth Sándor
Polgármester
Jegyző
  1. A rendelet  Kékesd községben 2017. március 17.napján kihirdetésre került.Dr. Tóth Sándor Jegyző