EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadása

Hatályos: 2018. 05. 29


Egerszalók Község  önkormányzata

 képviselő-testületének5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat

 2017. évi költségvetésének zárszámadása


Egerszalók Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 318 924 E Ft

Költségvetési bevétellel


955 506E Ft

 

Költségvetési kiadással


363 418 E Ft

költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.


(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.,  mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat , a közös hivatal, óvoda és faluház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.2, és a 7.1,7.2,7.3,7.4 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 (3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

jegyző sk

polgármester sk

Mellékletek