Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2016. 03. 01

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


E rendelet hatálya Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének helyi önkormányzati képviselő tagjaira terjed ki. Nem terjed ki e rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.


2. §


(1) Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének helyi önkormányzati képviselő tagjai (továbbiakban: „képviselő”) havonta tiszteletdíjra (továbbiakban: „tiszteletdíj”) jogosultak.


(2) A tiszteletdíj mértéke havi 20.000,- Ft.


3. §


(1) A képviselő a tiszteletdíjáról részben vagy egészben írásban lemondhat.


(2) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell, hogy mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani


4. §


 Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.
Fajder Gábor

polgármester

Dr. Ignácz Dávid

jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet 2016. február 12-én kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid

          jegyző