Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) A Képviselő-testület Kondó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)

216.555.750.- Ft

költségvetési bevétellel

b)

87.474.468.- Ft

költségvetési kiadással

c)

129.081.282.- Ft

költségvetési maradvánnyal


        hagyja jóvá.


(2)     Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3)     A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 mellékletek szerint fogadja el.


(4)     A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1, 2.2 mellékletek szerint fogadja el.


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az5. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az Önkormányzat és a Kondói Harica-Völgyi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


3. §


Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 4.melléklet tartalmazza.


4. §


(1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2018. évi maradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





            Fajder Gábor                                                                         Dr. Ignácz Dávid

            polgármester                                                                                 jegyző




Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2019. május 29-én kihirdettem.




Dr. Ignácz Dávid

       jegyző