Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 30 - 2015. 01. 31

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


1. § Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „Ör.”) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. § A középiskolai végzettségű köztisztviselő a 2015. évre vonatkozóan illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke az alapilletmény 20 %-a.”


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ör. 13. § (3) bekezdése.