Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete

a Kondó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 29 - 2015. 05. 30

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:


1. § (1) Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének Kondó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „Ör.”) 1 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Kondó Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2014. évi költségvetésének

a)bevételi főösszege:      69.216 e Ft, ezen belül

aa) a költségvetési bevételek összege: 68.392 e Ft,

ab) a finanszírozási bevételek összege:    824 e Ft,

b)kiadási főösszege:       69.216 e Ft, ezen belül

ba) a költségvetési kiadások összege: 54.239 e Ft,

bb) a finanszírozási kiadások összege: 14.977 e Ft.”


(2) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.