Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2014. 01. 01

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. § c) pontjában, foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Kondó Község Önkormányzata illetékességi területén adóköteles az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység.

2. § (1) Állandó jellegű iparűzési tevékenység folytatása esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel folytatott iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000,-Ft.

3. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének az iparűzési adóról szóló 10/2002. (XII. 12.) sz. ÖK rendelete valamint Kondó Község Önkormányzatának az iparűzési adóról szóló 10/2002. (XII. 12.) sz. rendelet módosításáról szóló 13/2003. (XII. 17.) sz. rendelete.


Lovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

jegyző