Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a Kondó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 01 - 2014. 10. 02

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének Kondó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „Ör.”) 1 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Kondó Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2014. évi költségvetésének

a)kiadási főösszege:      68.741 e forint,

b)bevételi főösszege:     68.741 e forint.”


(2) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.