Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a 8 /2015. (XI.13. ) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2015. 12. 11

Kondó Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

  1. §

A szociális ellátásokról szóló   8/2015.(XI.13.) számú Önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.

  1. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.Kondó, 2015. december 7.Fajder Gábor  sk                                                                             Eperjesi Józsefné sk                 

polgármester                                                                                        jegyző