Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 30 - 2018. 03. 31

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1)       Kondó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)       A R. 2.1 melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.

(3)       A R. 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

(4)       A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5)       A R. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6)       A R. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7)       A R. 9.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8)       A R. 9.1.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet lép.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Fajder Gábor                                                                       dr. Ignácz Dávid

            polgármester                                                                                jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet 2018. március 29-én kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid

       jegyző

Mellékletek