Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 09

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) A Képviselő-testület Kondó Község Önkormányzata2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)

243 735 934.-Ft

költségvetési bevétellel

b)

185 502 408.-Ft

költségvetési kiadással

c)

 58 233 526.-Ft

költségvetési maradvánnyal


 hagyja jóvá.


(2)Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3)A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek szerint fogadja el.


(4)A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a2.1, 2.2 mellékletek szerint fogadja el.


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait  a3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az5. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az Önkormányzat és a Kondói Harica-Völgyi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.36.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. §Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 4. tájékoztató tábla tartalmazza.


4. §


(1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1, 7.2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.(2) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 8. tájékoztató tábla tartalmazza.5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Fajder Gábor                                                                         Dr. Nagy Petronella

           polgármester                                                                                      jegyző
Kihirdetési záradék:A rendeletet 2020. július 8-án kihirdettem.
dr. Nagy Petronella

jegyző

Mellékletek