Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. (X.21.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Hatályos: 2016. 10. 22

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásáért felelős Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

A háziorvosi körzet határa Kondó község teljes közigazgatási területe, amelyhez hozzátartozik Radostyán, Sajókápolna, Sajólászlófalva községek teljes közigazgatási területe is.

2. §

A házi gyermekorvosi körzet határa Kondó község teljes közigazgatási területe, mely a radostyáni gyermekorvosi körzethez tartozik


3. §

A védőnői ellátási körzet határa Kondó község teljes közigazgatási területe, mely a Parasznya II. számú védőnői körzethez tartozik


4.§

A fogorvosi alapellátás körzet határa Kondó község teljes közigazgatási területe, mely a Sajószentpéter II. számú fogorvosi körzethez tartozik.


5. §

Az iskola-egészségügyi feladatellátás körzethatára a Kondói Harica-völgyi Óvoda intézményre terjed ki.


6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 6/2002. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete.

Fajder Gábor

polgármester

Dr. Ignácz Dávid

jegyző


 


Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2016. október 21-én kihirdettem.


Dr. Ignácz Dávid

       jegyző