Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról szóló 9/2004. (V. 1) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 01. 23 - 2014. 01. 24

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Kondó Község Önkormányzatának a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról szóló 9/2004. (V. 1) számú önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdése és 11. § (3) bekezdése hatályát veszti.

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lovas Bertalan

polgármester

dr. Czipa Zoltán

jegyző