Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) A Képviselő-testület Kondó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)

73.213.661.- Ft

költségvetési bevétellel

b)

64.288.659.- Ft

költségvetési kiadással

c)

  8.925.002.- Ft

költségvetési maradvánnyal


        hagyja jóvá.


(2)     Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3)     A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 mellékletek szerint fogadja el.


(4)     A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1, 2.2 mellékletek szerint fogadja el.


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az Önkormányzat és a Kondói Harica-Völgyi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


3. §


(1)     A 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – a 4. melléklet tartalmazza.


(2)     Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

4. §


(1) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.


(5) A 2017. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Fajder Gábor                                                                         Dr. Ignácz Dávid

            polgármester                                                                                 jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2018. május 29-én kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid

       jegyző


Mellékletek