Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 07

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)

67957 eFt

bevétellel

b)

60857 eFt

kiadással

c)

  7100 eFt

maradvánnyal


        jóváhagyja.

(2)     Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3)     Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4)     Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


2. §


(1)     Az önkormányzat költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f melléklet szerint veszi tudomásul.

(2)     Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint az átlagos statisztikai létszámok alakulását a 2/a – 2/f melléklet szerint veszi tudomásul.

(3)     A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.

(4)     Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)     Az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. §


(1)     A többéves kihatással járó döntést Kondó Község Önkormányzata 2015. évben nem hozott.

(2)     A 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.

(3)     Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.


4. §


(1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A 2015. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.


5. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

            Fajder Gábor sk                                                                        Dr. Ignácz Dávid sk

            polgármester                                                                                 jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2016. május 6-án hirdettem ki.


Dr. Ignácz Dávid sk

   jegyző

Mellékletek