Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 29 - 2014. 04. 30

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „Ör.”) 1 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege:      87.377 e Ft.

b) bevételi főösszege:    87.377 e Ft


2. § Az Ör. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


3. § Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.


4 § Az Ör. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Mellékletek