Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2014. (X.23.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2003. (II. 6.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2014. 10. 24 - 2014. 10. 25

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2003. (II. 6.) önkormányzati rendelete.


2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.