Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete

2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 08 - 2020. 07. 09

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kondó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését:


245 681 040, -Ft költségvetési bevétellel, ebből

245 681 040,- Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.”


2. §


Kondó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1 428 589.- Ft általános, 0.- Ft céltartalékot állapít meg.”


3. §


(1) Kondó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 1.1 melléklete lép.

(2) Kondó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 1.2., 1.3., 1.4 melléklete helyébe jelen rendelet 1.2., 1.3., 1.4 melléklete lép.

(3) Kondó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

(4) Kondó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép..

(5) Kondó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. melléklete helyébe jelen rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.melléklete lép.

(7) Kondó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. melléklete helyébe jelen rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3..melléklete lép.4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


dr. Nagy Petronella

Fajder Gábor

jegyző

polgármesterKihirdetési záradék:A rendeletet 2020. július 8. napján kihirdettem.
dr. Nagy Petronella

            jegyzőMellékletek