Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2016. (VIII.31.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 19 - 2017. 05. 20

Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2016. (VIII.31.)önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést a jegyző az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén engedélyezheti.

2. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról szóló 6/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. május 20. napjával.