Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 29

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:


1. § (1) Kondó Község Önkormányzatának (továbbiakban: „Önkormányzat”) képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtását

71.233 e Ft bevételi főösszeggel, ezen belül

67.544 e Ft költségvetési bevétellel és

  3.689 e Ft finanszírozási bevétellel, 

63.536 e Ft kiadási főösszeggel, ezen belül

48.587 e Ft költségvetési kiadással és

14.949 e Ft finanszírozási kiadással

az 1. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a Kondói Harica-völgyi Óvoda, mint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2014. évi költségvetésének végrehajtását a 2 melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.


2. § A 2014. évi pénzmaradvány kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.


3. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 4. melléklet, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.


4. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.


5. § Az Önkormányzat vagyonkimutatása e rendelet 6. melléklete.


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.