Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2014. (VIII.21.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezése hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2014. 09. 01 - 2014. 09. 02

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésében az „- ide nem értve a jegyzőt –„ szövegrész.


2. § Ez a rendelet 2014. szeptember 01-én lép hatályba.