Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2010. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 06

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2010. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: „Gyvt.”) 29. § (1) bekezdésében, és a 147. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Gyvt. 151. § (1) bekezdés b) pontjára, a Gyvt. 29. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2010. (III. 08.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Kondói Harica-völgyi Óvodába felvett gyermekek étkeztetése után nem kell térítési díjat fizetni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.