Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének16/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 24 - 2016. 11. 25

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:
1.§        Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 30.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

            „30.§ A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott, a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban hatósági feladatokat ellátó, jogász végzettségű köztisztviselő látja el.”


2.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2016. november 23. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző