Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 24 - 2016. 11. 25

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló

1/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

eredeti jogalkotó hatáskörében és a 2. § tekintetében

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében  

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:
1. §    Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 26.444 ezer Ft-ban,
  2. költségvetési kiadásai előirányzatát 26.444 ezer Ft-ban,
  3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
  4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
  5. a bevételek és kiadások főösszegét 26.444 ezer Ft-ban

állapítja meg.”


2.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§      A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4.§      A Kr. 12. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5.§      A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. november 23. napján kihirdetésre került.                                                                                                                                                                                  Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző