Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 14 - 2016. 12. 15

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:
1.§        Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet a következő 28/A.§-sal egészül ki:

„28/A.§ A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerült halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben, ha a vonatkozó közbeszerzési vagy beszerzési eljárás eredménytelensége miatt a lakosságot érintő, az önkormányzat közszolgáltatási kötelezettsége elmaradásának veszélye fenyeget.”


2.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2016. december 13. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző