Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 30 - 2016. 06. 01

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1. §


(1) Keszőhidegkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének főösszegét 55.682.354 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


2. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


                      Nagy Aranka                                                                        Kis-Fehér Katalin

                      polgármester                                                                                   jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 30.


                                                                                                                     Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                               jegyző