Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (X.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 16 - 2015. 10. 17

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §.

(1) Keszőhidegkút Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének főösszegét 49.399 e Ft-ban hagyja jóvá.”


(2) Az Ör 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


            Nagy Aranka                                                               Kis-Fehér Katalin

             polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. október 15.


                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző