Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 07- 2017. 03. 24

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének15/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete

a mezőkeresztesi Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkeje által biztosított jogalkotási hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el.


  1. §
/1/ Kiadási-bevételi előirányzatok módosítása


1.) Bérmaradványból történő módosítások


Polgármesteri Hivatal költségvetésében

- köztisztviselők alapill.ei.csökken                                                               3 502 e Ft

- járulékok ei csökken                                                                          596 e Ft


            Kiadási ei csökkenés összesen:                                                       4 098 e FtPolgármesteri Hivatal költségvetésében

- köztisztviselők jutalma ei nő                                                                      1 291 e Ft


Könyvtár költségvetésében

- közalkalmazottak jutalma ei nő                                                                    251 e Ft

- járulékok ei nő                                                                                                58 e Ft


Óvoda költségvetésében

- közalkalmazottak jutalma ei nő                                                                    376 e Ft

- járulékok ei nő                                                                                              101 e Ft


ESZI költségvetésében

- közalkalmazottak jutalma ei nő                                                                    193 e Ft

- járulékok ei nő                                                                                                52 e Ft


Önkormányzat költségvetésében

- közalkalmazottak jutalma ei nő                                                                    1 427 e Ft

- járulékok ei nő                                                                                                 385 e Ft


            Kiadási ei emelkedés összesen:                                                       4 098 e Ft

                       


/2/Az elrendelt előirányzat módosítások a 2013. évi költségvetésben átvezetendők.


/3/ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Mezőkeresztes, 2013. december 5.Dr. Dózsa György s.k.                                                                      Dr. Pelládi Ildikó s.k.

      polgármester                                                                                            jegyző