Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (VI.16.) rendelete

a talajterhelési díjról szóló 16/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 17- 2017. 06. 17

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése által biztosított jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjába meghatározott feladatkörében eljárva Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 25. § (1)-(2) bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


A talajterhelési díjról szóló 16/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3. § d) pontját, valamint a 3. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 


2. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Majoros János   s.k.                                                                  dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

  polgármester                                                                                              jegyző