Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VI.26.) rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(III.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 27 - 2020. 06. 28

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

1. §


Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet 2. §-a hatályát veszti, helyébe a következő lép:


„2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének


                              a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)      571 764 817 Ft

                              b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)    1 128 618 315 Ft

                              c) finanszírozási bevételek főösszegét                                                 822 415 863 Ft

                              d) finanszírozási kiadások főösszegét                                                 265 562 365 Ft

                              e) bevételi főösszegét                                                                     1 394 180 680 Ft

                              f) kiadási főösszegét                                                                       1 394 180 680 Ft


állapítja meg”

2. §


                                                                  

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Majoros János  s. k.                                                    dr. Szombati Csaba s. k. 

   polgármester                                                                      jegyző