Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.31.) rendelete

a gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2020. 02. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.31.) rendelete

a gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díjak megállapításáról[1]

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdése által biztosított jogalkotási hatáskörében az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. § A bölcsődében, mini bölcsődében fizetendő személyes térítési díjak az alábbiak: Ellátottak (gyermekek) Térítési díj (100 %) Bölcsőde, mini bölcsőde 0 Ft

2. § A rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba.


[1] Az önkormányzati rendeletet a Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2021. szeptember 10. napjával.