Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (VI.30.) rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezéséről, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjakról szóló 10/2016.(VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01- 2017. 07. 01

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése által biztosított jogalkotási hatáskörében a következőket rendeli el:


1. §

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezéséről, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjakról szóló 10/2015.(VII.9.) önkormányzati rendelet 5. §-át hatályon kívül helyezi, helyébe a következő lép:


„(1) A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként 3.000,- Ft díjazás illeti meg. 

(2) A hivatali munkaidőn kívül, nem a hivatali helyiségben történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként 3.000,- Ft díjazás illeti meg. 


2. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Majoros János s.k.                                                                    dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

  polgármester                                                                                              jegyző